Tarieven 2017

Hieronder de tarieven voor 2017. Deze zijn geldig van 1 januari 2017 t/m 31 december 2017.
Dit zijn de maximum tarieven voor de mondzorg zoals vastgesteld door de NZa.

I Consultatie en diagnostiek (C)

Code Omschrijving Prijs

a. Diagnostisch onderzoek

C11 Periodieke controle € 20,44
C13 Probleemgericht consult € 20,44

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C22 Schriftelijke medische anamnese € 20,44
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 96,81

c. Toeslagen en diversen

C80 Mondzorg aan huis € 16,14

III Preventieve mondzorg (M)

Code Omschrijving Prijs
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie ( per 5 minuten) € 12,06
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) € 12,06
M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) € 12,06
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16,14
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 26,89
M20 Fluoridebehandeling, methode II € 21,51

IV Verdoving (A)

Code Omschrijving Prijs
A15 Oppervlakte verdoving € 6,99
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,45

VI Vullingen (V)

Code Omschrijving Prijs
V30 Sealen eerste element € 24,20
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,45
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,38

c. Restauraties diversen

XII Tandvleesbehandelingen (T)

Code Omschrijving Prijs

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 142,53
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 155,98
T22 Grondig reinigen wortel per element € 21,51
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 83,37
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële behandeling € 96,81
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 43,03
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist € 56,48
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist € 81,75
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist € 108,65
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 142,53
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 155,98

b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)

Diversen

T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
exclusief laboratorium kosten, de feitelijke kosten worden doorberekend
€ 37,65
T94 Behandeling tandvleesabces € 72,61
T57 Toepassing lokaal medicament € 58,09

XIII Implantaten (J)

Code Omschrijving Prijs
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 50,53
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 82,68

XIV Uurtarieven (U)

Code Omschrijving Prijs
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 13,84
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 13,84

NB – Dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2017 zoals vastgesteld door de NZa.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de Mondhygiëne praktijk M. Voortman aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst.
Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa.