Tarieven 2023

Hieronder de tarieven voor 2023. Deze zijn geldig van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023.
Dit zijn de maximum tarieven voor de mondzorg zoals vastgesteld door de NZa.

I Consultatie en diagnostiek (C)

Code Omschrijving Prijs

a. Diagnostisch onderzoek

C001 Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing € 50,54
C002 Periodieke controle € 25,27
C003 Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult € 25,27
C014 Pocketregistratie € 39,90
C015 Parodontiumregistratie € 79,79

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C010 Schriftelijke medische anamnese € 25,27
C012 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 119,69

c. Toeslagen en diversen

C020 Mondzorg aan huis € 19,95

III Preventieve mondzorg (M)

Code Omschrijving Prijs
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 14,91
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 14,91
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 14,91
M32 * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 19,95
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 6,65
M40 Fluoridebehandeling, per kaak € 16,62
M80 Behandeling van witte vlekken, eerste element € 57,85
M81 Behandeling van witte vlekken, volgende element € 31,92

IV Verdoving (A)

Code Omschrijving Prijs
A15 Oppervlakte verdoving € 8,64
A10 Geleidings-, infiltratie-, en/of intraligamentaire verdoving € 16,62

VI Vullingen (V)

Code Omschrijving Prijs
V30 Fissuurlak, eerste element € 29,92
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 16,62
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 6,65

XII Tandvleesbehandelingen (T)

Code Omschrijving Prijs

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 192,83
T021 Grondig reinigen wortel per element, complex € 35,91
T022 Grondig reinigen wortel per element, standaard € 26,60
T032 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële tandvleesbehandeling € 119,69
T033 Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 73,14
T042 Consult parodontale nazorg € 101,07
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 134,32
T044 Complex consult parodontale nazorg € 178,87

Diversen

T161 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 46,55
T162 Behandeling tandvleesabces € 89,77
T163 * Toepassing lokaal medicament € 71,81
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 66,49

XIII Implantaten (J)

Code Omschrijving Prijs
J090 Specifiek consult nazorg implantologie € 62,37
J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 102,06

XIV Uurtarieven (U)

Code Omschrijving Prijs
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 17,47
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 17,47

NB – De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Dit geldt bij prestaties die voorzien zijn van een sterretje (*). De materiaal- en/of techniekkosten zullen niet hoger zijn dan de verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2 bij de tariefbeschikking).

NB – Dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2023 zoals vastgesteld door de NZa.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de Mondhygiëne praktijk M. Voortman aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst.
Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa.