Huisregels

Wijzigingen gezondheid

Bij wijzigingen in uw gezondheid (ziekte, medicijngebruik etc.) wilt u dit dan voor de behandeling doorgeven aan de mondhygiëniste.

Wijzigingen persoonlijke gegevens

Indien er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens, wilt u deze zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Het gaat hierbij om gegevens als:

  • Tandarts / Huisarts
  • Adres (zowel correspondentie- als woonadres)
  • Telefoonnummer (zowel vast- als mobiel nummer)
  • mailadres

Wijzigingen kunt u doorgeven door het formulier op deze pagina in te vullen.

Niet doorgeven wijzigingen

Als u niet tijdig de wijzigingen doorgeeft, is Mondhygiëne praktijk M. Voortman is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die hierdoor kunnen ontstaan.

Annuleren afspraak

Mocht u verhinderd zijn voor een afspraak dan kunt u deze tot 24 uur van tevoren telefonisch annuleren. Het inspreken van het antwoordapparaat is voldoende. Als u zonder annulering niet op de afspraak verschijnt, wordt er € 35,- in rekening gebracht.

Herinnering afspraak

Om u te helpen herinneren aan uw afspraak bieden we de mogelijkheid u een email of sms te sturen kort voordat uw afspraak is. Als u hier interesse in heeft geef dan uw mailadres en/of mobiele nummer door. Heeft u geen herinnering ontvangen, betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat. Neem bij twijfel contact op.

Behandelend mondhygiënist

Uw behandeling wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door dezelfde mondhygiënist, tenzij deze verhinderd is door bijvoorbeeld vakantie, ziekte of afwezigheid.

Begroting

Indien een behandeling € 150,- of meer gaat kosten krijgt u hiervan een begroting. U krijgt 2 exemplaren: 1 voor uzelf en 1 die u, voorzien van uw handtekening, inlevert bij de mondhygiëniste als u akkoord gaat met de voorgestelde behandeling.

Voorbereiding op uw bezoek aan de mondhygiëniste

Om uw mondholte zo lang mogelijk in goede staat te houden en om ons prettige werkomstandigheden te bieden is een goede mondhygiëne wenselijk. Gezien het belang dat wij hieraan hechten, zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden. 
Was u niet in de gelegenheid voor het bezoek aan onze praktijk (goed) te poetsen? Vraag gerust om een tandenborstel en tandpasta. Zo wordt voor ons het werk een stuk aangenamer en plezieriger.

Wachttijden

Omdat wij kwaliteit van de behandeling belangrijk vinden kan het voorkomen dat een behandeling iets langer duurt dan gepland. Wij doen ons best om de planning na te komen maar dit is niet altijd mogelijk, het kan dus zijn dat u even moet wachten. We vragen hiervoor uw begrip.

Polisvoorwaarden / Vergoedingen

Mondhygiënepraktijk M. Voortman is niet verantwoordelijk voor de polisvoorwaarden en eventuele vergoedingen van de uw verzekeraar. Zijn er problemen met een declaratie of er zijn onduidelijkheden zijn wij altijd bereid u te helpen waar wij dat kunnen.

Klachten

Wij doen ons uiterste best u naar tevredenheid te helpen. Heeft u toch een klacht? Laat ons dat dan weten. Wij zullen ons best doen om uw klacht zorgvuldig met u te bespreken. Mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Het is ons streven om uw klacht samen met u in goede harmonie op te lossen.

Nog ontevreden na het gesprek met ons?

Maak gebruik van de NVM-klachtenregeling en meld de klacht bij de klachtenfunctionaris, een onafhankelijke bemiddelaar.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg 
Postbus 8018 
5601 KA Eindhoven 
T (088) 022 91 00 
W www.skge.nl 
E info@skge.nl

Na bemiddeling van de klachtenfunctionaris nog niet de gewenste oplossing?

U kunt uw klacht indienen bij de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg of een gerechtelijke procedure starten.

Stichting Geschilleninstantie Mondzorg 
Postbus 8003 
3503 RA Utrecht 
T (030) 686 87 30 
W www.geschilleninstantiemondzorg.nl 
E secretariaat@geschilleninstantiemondzorg.nl