Tarieven 2023

Hieronder de tarieven voor 2023. Deze zijn geldig van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023. Dit zijn de maximum tarieven voor de mondzorg zoals vastgesteld door de NZa.

I Consultatie en diagnostiek (C)

CodeOmschrijvingPrijs

a. Diagnostisch onderzoek

C001Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing€ 50,54
C002Periodieke controle€ 25,27
C003Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult€ 25,27
C014Pocketregistratie€ 39,90
C015Parodontiumregistratie€ 79,79

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C010Schriftelijke medische anamnese€ 25,27
C012Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 119,69

c. Toeslagen en diversen

C020Mondzorg aan huis€ 19,95

III Preventieve mondzorg (M)

CodeOmschrijvingPrijs
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 14,91
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 14,91
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 14,91
M32 *Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 19,95
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 6,65
M40Fluoridebehandeling, per kaak€ 16,62
M80Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 57,85
M81Behandeling van witte vlekken, volgende element€ 31,92

IV Verdoving (A)

CodeOmschrijvingPrijs
A15Oppervlakte verdoving€ 8,64
A10Geleidings-, infiltratie-, en/of intraligamentaire verdoving€ 16,62

VI Vullingen (V)

CodeOmschrijvingPrijs
V30Fissuurlak, eerste element€ 29,92
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting€ 16,62
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 6,65

XII Tandvleesbehandelingen (T)

CodeOmschrijvingPrijs

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 192,83
T021Grondig reinigen wortel per element, complex€ 35,91
T022Grondig reinigen wortel per element, standaard€ 26,60
T032Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële tandvleesbehandeling€ 119,69
T033Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 73,14
T042Consult parodontale nazorg€ 101,07
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 134,32
T044Complex consult parodontale nazorg€ 178,87

Diversen

T161 *Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 46,55
T162Behandeling tandvleesabces€ 89,77
T163 *Toepassing lokaal medicament€ 71,81
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 66,49

XIII Implantaten (J)

CodeOmschrijvingPrijs
J090Specifiek consult nazorg implantologie€ 62,37
J091Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 102,06

XIV Uurtarieven (U)

CodeOmschrijvingPrijs
U35Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€ 17,47
U05Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€ 17,47